sunnuntai 1. kesäkuuta 2014

Erityisherkkyyden "alakulttuureista"

Satuin lukemaan erityisherkkien kanssa työskentelevän Jacquelyn Stricklandin jutun siitä, millaisia "alakulttuureja" herkkyydestä voi olla havaittavissa. Oikeastaan kyse on pikemminkin herkkyyden alalajeista, karkeasta herkkien ihmisten tyypittelystä. Monet herkät ihmiset tunnistavatkin itsensä monista tyypittelyn kohdista, jotkut eivät toisaalta ehkä mistään, vaikka tietävätkin oman kokemuksensa perusteella olevansa herkkiä. Tyypittely oli joka tapauksessa minulle tällaisessa muodossaan uusi ja jokseenkin mielenkiintoinen, joten päätin hieman avata sitä täällä. Stricklandin mukaan herkkyydessä on siis löydettävissä seuraavanlaisia alakulttuureja (suomennokset omiani):

 • Poikkeava (anomaalinen) HSP, johon liittyy erityisesti voimakas ja tuskallinenkin ulkoisiin ärsykkeisiin reagoiminen, joka voi huonosti käsiteltynä johtaa fyysisen terveyden ongelmiin
 • Tunnistamaton HSP, jonka haasteena on tunnistaa oma herkkyytensä, sillä tunnistamattomana ja käsittelemättömänä se voi Stricklandin mukaan johtaa esimerkiksi addiktioihin ja ihmissuhdeongelmiin
 • Huolehtija, jolle lapsista, vanhuksista ja eläimistä huolehtiminen tuntuu luontevalta ja helpolta, mutta joka toisaalta saattaa unohtaa huolehtia itsestään keskittyessään muihin
 • Traumatisoitunut HSP, joka on lapsuudessaan/menneisyydessään kärsinyt paljon, mikä on osaltaan johtanut esimerkiksi masennuksen puhkeamiseen
 • Luova HSP, jolla on suuri tarve luoda uutta ja tuoda esiin omia ideoitaan erityisesti erilaisten taiteenlajien kautta
 • Empaattinen HSP, joka sulauttaa helposti muiden tunteet osaksi omaa tunnekokemustaan, mikä johtaa helposti ylikuormittumiseen
 • Voimaantunut neuvonantaja, joka tulee toimeen herkkyytensä kanssa mutta saattaa toisaalta olettaa muiden ajattelevan samalla tavoin kuin itse
 • Ekstrovertti ja elämyshakuinen HSP, jonka haasteena on tasapainoilla herkkyyden ja seikkailunhalun välillä
 • Lahjakas HSP, jolla on kyky syvään ymmärtämiseen, asioiden yhdistelemiseen ja tehokkaaseen prosessointiin - usein tosin ajatellaan, että tämä piirre kuvaa lähes kaikkia erityisherkkiä
 • Parantaja, jonka kutsumuksena on auttaa muita lääketieteen tai vaihtoehtohoitojen avulla
 • Fyysisesti reaktiivinen HSP, joka reagoi ärsyketulvaan ja stressiin ennen kaikkea kehollaan (esimerkiksi allergiat, hikoilu, pahoinvointi, krooninen väsymys, fibromyalgia)
 • Varautunut älykkö, introvertti, joka pohdiskelee paljon mutta ei välttämättä uskalla tuoda ajatuksiaan julki
 • Aktivisti, jolla on sisäistä paloa taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan 
 • Siirtymävaiheen HSP, joka on vasta löytänyt piirteensä ja opettelee elämään sen kanssa
 • Viisas, pyhimysmäinen HSP, joka omistautuu vahvalle henkiselle kutsumukselle
 
free

En itse ole kovin kiihkeä tyypittelyjen ystävä, ja tästä listasta minulle tuli saman tien mieleen Myers-Briggsin persoonallisuustyypit, joista voi olla hyvinkin montaa mieltä. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, että monille ihmisille johonkin tyyppiin samastuminen on helpottavaa: onhan se tietysti mukavaa huomata, ettei ole yksin, vaan joku muukin on edes vähän samanlainen - varsinkin kun moni herkkä ihminen on ehtinyt elämänsä aikana kokea paljon erilaisuutta, vieraantuneisuutta ja ulkopuolisuutta. Ylipäätään erityisherkäksi identifioituminen näyttäisi olevan monille todella iso juttu, jonka kautta oppii ymmärtämään itseään, menneisyyttään, nykyisyyttään sekä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan paremmin. Tällaisessa itsetutkiskeluprosessissa voikin käyttää apunaan yllä olevan kaltaisia herkkyyden kuvauksia, kunhan pitää mielessä sen, että yksikään tyypittely ei ole aukoton, ja tosiaan tässä luetellut herkkyyden alalajit esiintyvät hyvin usein päällekkäin. Toisaalta tyypittelyt voivat myös auttaa omien vahvuuksien ja päämäärien löytämisessä: joku voi vaikkapa tajuta, että on aina sisimmässään halunnut olla empaattinen auttaja tai luova taiteilija, mutta ei ole ennen oivaltanut sitä. Lisäksi herkkyyden ilmenemismuodot ihmisessä muuttuvat usein ajan kuluessa jo senkin mukaan, miten hyvin on oppinut tulemaan toimeen oman herkkyytensä kanssa. Se voikin luonnollisesti olla haasteellinen prosessi, mutta itsetutkiskelusta on ainakin hyvä lähteä liikkeelle :)

Millaisia ajatuksia tällainen luokittelu teissä herättää?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti